Б. Кыдыкееванын өмүр баяны. 1976-ж.

КР БМА Ф.2808. Т.1. К.129. Б.1.

Б. Кыдыкеева, Жаш көрүүчүлөр театрынын артисткасы. Фрунзе ш., 1936-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-55643.

Б. Кыдыкееванын сүрөтү. 1938-ж.

КР БМА Ф.2808. Т.1. К. 118. Б.5.

Кыргыз мамлекеттик драмтеатрында К. Маликовдун “Жаңыл Мырза” драмасында Б. Кыдыкеева Жаркындын ролунда. 1942-ж.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.23. Б.16.

Б. Кыдыкееванын сүрөттөрү, ар кайсы жылдарда. 1938-1972-жж.

КР БМА Ф.2808. Т.1. К.118. Б.2,4,5,11,13-15,21

«Курманбек» спектаклинен көрүнүш. Айганыштын ролунда Б. Кыдыкеева. 1942-1945-жж.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.23. Б.1,2,3,5.

Б. Кыдыкеева “Ревизор” спектаклинде Марья Антонованын ролунда. 1945-ж.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.23. Б.12.

Кыргыз мамлекеттик драма театрынын артисттери (төмөнкү катарда солдон оңго): Д. Күйүкова, Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген артисткасы Б. Кыдыкеева, Кыргыз ССРинин эл артисткасы А. Куттубаева (3-чү) жана С. Күмүшалиева (4-чү). Фрунзе ш., 1948-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-35238.

Б. Кыдыкеева жана М. Рыскулов Н. Островскийдин пьесасы боюнча коюлган «Сепсиз кыз» спектаклинде. Фрунзе ш., 1950-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 0-7750, 0-7651.