Б. Кыдыкеева жана С. Жумадылов К. Жантөшевдин драмасы боюнча коюлган «Курманбек» спектаклинде. Фрунзе ш., 1960-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 1-9819.

Кыргыз мамлекеттик драмтеатрында А. Чеховдун “Ваня таяке ” спектаклинде, Елена Андреевнанын ролунда Б. Кыдыкеева. 1960-ж.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.25. Б.33.

Кыргыз мамлекеттик драма театрында Б. Кыдыкеева ойногон Ч. Айтматовдун «Бетме-бет» спектаклиндеги Сейденин ролу. 12-июнь 1961-ж.

КР БМА. Ф. 2808. К.1. Т.10. Б.1.

Б. Кыдыкеева Ч. Айтматовдун «Бетме-бет» спектаклинде Сейденин ролунда. Айылдык кеңештин төрагасы – С. Жумадылов. 1961-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 1-10387.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.25. Б.2.

Б. Кыдыкеева С. Мырзагитовдун «Бечара энемдин ак чачы» спектаклинде доктор Зайнаптын ролунда. Фрунзе ш., 1962-ж.

КР БМА. Ф. 2808. Т.1. К.26. Б.2.

Б. Кыдыкеева Москвага гастролго кетээр алдында. Фрунзе ш., 1965-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 4-1075.

Кыргыз мамлекеттик драмтеатрында А. Грибоедовдун “Акылдан азап” драмасында Софиянын ролун Б. Кыдыкеева ойногон. 1966-ж.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.25. Б.21, 22, 31.

Кыргыз мамлекеттик драма театрында Б. Кыдыкеева ойногон И. Поповдун «Үй-бүлө» драмасындагы Мария Александровна Ульянованын ролу. 16-февраль 1967-ж.

КР БМА. Ф. 2808. Т.1. К.15. Б.1.

Б. Кыдыкеева И. Поповдун «Үй-бүлө» пьесасында Мария Александровна Ульянованын ролунда. Фрунзе ш., 1967-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 1-28678, 1-13511, 1-13508, 1-29540.