Б. Кыдыкеева «Мосфильм» киностудиясы менен биргеликте тартылган «Салтанат» көркөм тасмасында Салтанаттын ролунда. 1955-ж.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.28. Б.1,3,5,8.

Кыргыздын биринчи «Салтанат» кинотасмасын түзүүчүлөрү. Солдон оңго 4-чү Б. Кыдыкеева. Фрунзе ш., 1955-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-15844.

А. Сахаровдун «Ашууда» көркөм тасмасынан сүрөттөр. Райхандын ролунда − Б. Кыдыкеева. 1961-ж.

КР БМ КФФДА. Видеодокументтен алынган сүрөттөр. Арх. № 389/611.

М. Убыкеевдин «Тайгак кечүү» көркөм фильминен сүрөттөр. Азиз эненин ролунда − Б. Кыдыкеева. 1963-ж.

КР БМ КФФДА. Видеодокументтен алынган сүрөттөр. Арх. № 389/611.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.28. Б.10.

Б. Кыдыкеева А. Кончаловскийдин Ч. Айтматовдун романы боюнча тартылган «Биринчи мугалим» фильминде. Оңдо Алтынайдын ролунда Н. Аринбасарова. 1965-ж.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.28. Б.16.

Б. Кыдыкеева Г. Базаровдун “Саманчынын жолу” тасмасында Толгонайдын ролунда. Солдо Алимандын ролунда Р. Сармурзина. 1967-ж.

КР БМА. Ф. 2808. Т.1. К.29. Б.4,6,7,11.

Б. Кыдыкеева Г. Базаровдун “Саманчынын жолу” тасмасында Толгонайдын ролунда. 1967-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 1-30444, 1-30449, 1-30455, 0-62983.

Б. Кыдыкеева Г. Базаровдун “Саманчынын жолу” тасмасында Толгонайдын ролунда. 1967-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 1-11474, 1-24305, 1-24306,

Видеодокументтен алынган сүрөт. Арх. № 389/611.

Б. Кыдыкеева Г. Базаровдун “Саманчынын жолу” тасмасында Толгонайдын ролунда. 1967-ж.

КР БМ КФФДА. Видеодокументтен алынган сүрөттөр. Арх. № 389/611.

«Революциянын атчандары» («Өзбекфильм», 1968-ж.) фильмин тартуунун жумуш учуру. Б. Кыдыкеева комиссар Хадича Аминованын ролунда.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.31. Б.2.