Кыргыз мамлекеттик драма театрында “Байыркы жомок” спектаклинде Сур эчкинин ролунда Б. Кыдыкеева. 1950-ж.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.24. Б.7.

Б. Кыдыкеева У. Шекспирдин трагедиясы боюнча коюлган «Отелло» спектаклинде Дездемонанын ролунда. Фрунзе ш., 1950-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 0-23133, 2-115.

Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген артисткасы Б. Кыдыкеева. Фрунзе ш., 1954-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 2-3875.

“Ак чач кыз” спектаклинде Си Эрдин ролунда Б. Кыдыкеева. 1955-ж.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.24. Б.1,13.

Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген артисткасы Б. Кыдыкеева Индияда болгон учурда. Дели ш., 1956-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-23016.

Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген артисткасы Б. Кыдыкеева Индияда болгон учурда. Дели ш., 1956-ж.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.121. Б.6,10,12.

Советтик искусствонун өкүлдөрү Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын Борбордук Комитетинин Биринчи секретары Н.С. Хрущев тарабынан Индияда отургузулган дарактын жанында. Кыргыз мамлекеттик драма театрынын артисти, Республиканын эл артисткасы Б. Кыдыкеева (оңдон солго 2-чи). Индия, 1956-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-19740.

Республиканын эл артисти Б. Кыдыкеева Индияда конокто. 1956-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-45341.

Б. Кыдыкеева кыргыз искусствосу менен адабиятынын Москва шаарында өткөн II декадасында коюлган Т. Абдумомуновдун «Тар капчыгай» пьесасы боюнча Майсалбүбүнүн ролунда. Октябрь 1958-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 2-4070 (а), 2-4070.

Кыргыз ССРинин эл артистери Б. Кыдыкеева жана А. Боталиев кытай драматургу Цао Юйдун «Тайфун» спектаклинде. Б. Кыдыкеева Фань Инин ролунда. Фрунзе ш., 1958-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-56028.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.25. Б.29.