СССРдин эл артисткасы, Кыргыз ССРинин Т. Сатылганов атындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Б. Кыдыкеева Тажик маданиятынын Кыргызстандагы декадасында тажик артисттеринин арасында. Фрунзе ш., 1976-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-46011.

Б. Кыдыкеева М. Горькийдин чыгармасы боюнча коюлган «Эне» спектаклинде Эненин ролунда. Фрунзе ш., 1976-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 0-37657, 0-37652.

СССРдин эл артисткасы Б. Кыдыкеева (оңдон 2-чи) Республиканын архив кызматкерлери менен жолугушууда. Борбордо — Кыргыз ССРинин Министрлер Советинин алдындагы Архив башкармалыгынын начальнигинин орун басары С. Шералиева. Фрунзе ш., 1976-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-37655.

Б. Кыдыкеева Кыргыз драма театрынын артисттери менен архивчилердин театрдын 50 жылдыгына карата болгон жолугушуусунда. Фрунзе ш., 1976-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-37660.

Б. Кыдыкееванын портреттери. (1955-1972-жж.).

КР БМА Ф.2808. Т.1. К.120. Б.4,5,8.

Б. Кыдыкеева жана драматург, Кыргыз ССРинин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер Т. Абдумомунов, Т. Абдумомуновдун чыгармасы боюнча коюлган «Жарыктык карыларым» спектаклинин премьерасынан кийин. Фрунзе ш., 1978-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 1-287697.

Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын артисттеринин: СССРдин эл артисткасы, Кыргыз ССРинин Т. Сатылганов атындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Б. Кыдыкеева, Кыргыз ССРинин эл артисткасы С. Күмүшалиева жана Кыргыз ССРинин театр коомунун президиумунун төрагасы Т. Абдумомуновдун В.В. Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун студенттери менен жолугушуусу. Фрунзе ш., 1978-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 1-28698.

Кыргыз мамлекеттик драма театрынын артисттери: СССРдин эл артисткалары Д. Күйүкова, Б. Кыдыкеева жана Оштогу С.М. Киров атындагы өзбек музыкалык-драма театрынын республиканын эл артисти Т. Салиева.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52428.

СССРдин эл артисткасы, Кыргыз ССРинин Т. Сатылганов атындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Б. Кыдыкеева спектаклден кийин көрүүчүлөр менен жолугушуу учурунда. Фрунзе ш., 1980-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-50702.

СССРдин эл артисткасы, Кыргыз ССРинин Т. Сатылганов атындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Б. Кыдыкеева көрүүчүлөр менен жолугушуу учурунда. Фрунзе ш., 1980-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 1-28062.