ж., ж. - жыл, жылдар

ш. - шаар

К. - Көктөмө

Кыргыз ССРи — Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы

КП - Коммунисттик партия

КР- Кыргыз Республикасы

Б. - барак (тар)

оборот (об.) - арты, арт жак

Т. - тизим

Б.- бет (тер)

СКП- КПСС - Коммунисттик партиялардын кеңеши - Советтер Союзунун Коммунисттик партиясы

СССР — Советтик Социалисттик Республикалар Союзу

Ф. - фонд

БК - Борбордук Комитет

ЦК КП Киргизии - Кыргыз коммунистик партиясынын борбордук комитети

ЦК КПСС - Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын Борбордук Комитети

КР БМА - Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви

КР БМА КФФДА - Кыргыз Республикасынын борбордук мамлекеттик кинофотофонодокументтер архиви

КР БМ КСДА - Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик коомдук-саясий документтер архиви