Б. Кыдыкеева К. Ярматовдун «Революциянын атчандары» кино тасмасында комиссар Хадича Аминованын ролунда. 1968-ж.

КР БМ КФФДА. Видеодокументтен алынган сүрөт. Арх. № 389/611.

Б. Шамшиевдин «Караш-караш окуясы» көркөм фильминен сүрөтү. Кадичанын ролунда − Б. Кыдыкеева. 1969-ж.

КР БМ КФФДА. Видеодокументтен алынган сүрөт. Арх. № 389/611.

КР БМА Ф.2808. Т.1. К.31. Б.3,5.

«Тайна предков» кинотасмасында Меккенин ролун Б. Кыдыкеева ойногон кадрдан «Тажикфильм». 1972-ж.

КР БМА Ф.2808. Т.1. К.31. Б.1.

Г. Базаровдун «Көчө» көркөм тасмасынан кадр. Сейилдин ролунда Б. Кыдыкеев, Ормотой-С. Жумадылов. 1972-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 1-30142.

КР БМА Ф.2808. Т.1. К.32. Б.1,2.

Б. Кыдыкеева Э. Ишмухамедовдун «Встречи и расстования» көркөм тасмасында Хадича-хондун ролунда. 1974-ж.

КР БМ КФФДА. Видеодокументтен алынган сүрөт. Арх. № 389/611.

Г. Базаровдун «Көздүн кареги» көркөм фильминен сүрөттөр. Асылкандын ролунда − Б. Кыдыкеева. 1976-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 1-30652, 1-30656, 1-30664.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.24. Б.4.

Г. Базаровдун «Көздүн кареги» көркөм фильминен сүрөттөр. Асылкандын ролунда − Б. Кыдыкеева, Эркин − Б. Бейшеналиев. 1976-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 0-30654, 0-30657, 0-30663, 0-30658.

Д. Сооданбектин «Процесс» көркөм фильминен кадрлар. Дариканын апасынын ролунда Б. Кыдыкеева, Дариха − Г. Ажыбекова. 1979-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 1-30232, 14-3207.

Г. Базаровдун «Таазим» видеотасмасынан кадр.

КР БМ КФФДА. Арх. № 389/611.