Б. Кыдыкеева Кыргыз театр искусствосуна сиңирген эмгеги үчүн сыйланган Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Ардак грамотасы. Фрунзе ш., 1977-ж., 6 - май.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.84. Б.1.

Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин Президиумунун Б. Кыдыкеевага кыргыз театр искусствосуна сиңирген эмгеги үчүн жана 60 жаш курагына байланыштуу “Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин Ардак грамотасы менен сыйлоо” жөнүндө Указы, 17 ноябрь 1983-ж.

КР БМА Ф.1445. Т.17. К.1643. Б.55.